Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:30

Barbell Curls

Barbell Curl (Bar ile ön kol kaldırma) hareketi hem düz barla hem Z barla uygulanabilir. Bicepsin verimli bir şekilde çalışması için kaldırma ve indirme esnasında dirseklerin öne geri atılmamasına ve kiloyu kaldırmak için vücutla silkme yapılmamasına dikkat edilmelidir. Önemli olan çok kilo kaldırmak değil, doğru kiloyu doğru şekilde kaldırmaktır. Biceps hareketlerinde barı ya da dambılı en yukarı kaldırmamak gerekir. Bunun sebebi ağırlığı çok yukarı kaldırdığınızda, kiloyu artık kaslarınız değil, eklemleriniz taşır.

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:29

Standing Zottman Dumbbell Curls

Hem ön kolu hem alt kolu çalıştıran alternatif bir harekettir.

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:28

Incline Angled Dumbbell Curls

Eğimli sehpada oturularak dambıllar indirilip kaldırlır. Kaldırırken nefes verilir. İndirirken nefes alınır. Tüm hareketlerde olduğu gibi bu harekette de nefesin düzenli alınması vücuda giren oksijen bakımından önemlidir. Yeterli nefes almamak erken yorulmanıza neden olacaktır.

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:28

Hammer Dumbbell Curls

Dambıllar paralel yerine dik olarak, çekiç tutar gibi tutulur. Bu şekilde kaldırılır. Kaldırma esnasında nefes verilir. İndirirken nefes alınır.

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:27

Cable Rope Hammer Curls

Kablo istasyonunda halat alttan bağlanarak uygulanır. Halat iki elle dik olarak tutulur. Yukarı kaldırıken nefes verilir. İndirirken nefes alınır.

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:26

Alternating Dumbbell Curls

Başlangıçta dambıllar vücudun her iki yanında dikey olarak durur. Sırayla sağ ve sol dambıllar yukarı kaldırılıp indirilir. Kaldırma esnasında dambıllara paralel oluncaya kadar rotasyon verilir.

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:26

Two Arm Dumbbell Preacher Curls

Kol sehpasına kol dayanır. İki dambıl birden kaldırılıp indirilir. Aynı hareket tek dambılla ya da barla da uygulanabilir. 

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:24

Two Arm Dumbbell Curls

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:23

Standing Cable Curls

Kablo istasyonuna bar aşağıdan takılır. Dik duruş posizyonunda bar nefes vererek kaldırılır. İndirirken nefes alınır. Tüm Biceps hareketlerinde oldu gibi, vücutla silkme yapmamak ve dirseği fazla öne geri atmamak önemlidir.

Kategori Ön Kol
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:22

Standing Angled Dumbbell Curls

Biceps'i dış açıyla çalıştırmaya yarayan bir harekettir. Düz Dumbbell Curl hareketine göre Dambıllar dışa döük olarak tutulur. Kaldırma esnasında nefes verilir. İndirirken nefes alınır. 

Kategori Ön Kol
Sayfa 1 / 3