Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:42

Straight Arm Pulldowns

Kablo istasyonuna Düz bar, V bar ya da halat yukarıdan bağlanır. Üst gövdeye 45 derecelik bir eğim verilir. Dirsekler kırılmayacak şekilde kollar yukarıdan aşağıya indirilip kaldırılır.  İndirme sırasında nefes verilir. Yukarı kaldırma sırasında nefes alınır.

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:41

Hyperextensions

Ters mekik sehpasına yüz dönük şekilde yaslanılır. Sehpanın yüksekliği bel hizasının aşağısında kalacak şekilde ayarlanır. Hareket hızlı yapılmamalıdır. Çok hızlı uygulanırsa sakatlanma riski bulunur. Herhangi bir bel rahatsızlığınız varsa, antrenörünüze danışmadan bu hareketi uygulamayın.

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:41

Wide Grip Rear Pulldown

Sırt Makinesine uzun bar takılarak uygulanır. Bar geniş şekilde tutularak enseye çekilp bırakılır. Enseye çekrken nefes verilir. Yukarı bırakırken nefes alınır.

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:40

Upright Cable Rows

Kablo istasyonunda düz bar, aşağıdan takılır. Vücut dik duracak şekilde, bar çene hizasına kadar çekilip bırakılır. Yukarı çekerken nefes verilir. Aşağı indirirken nefes alınır.

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:40

Incline Bench Dumbbell Rows

Genel uygulaması 45 derecedir. Ancak 30-60 derecelerde de uygulanabilir. Eğimli sehpa istenilen açıya ayarlanarak, yüz üstü uzanılır. Dambıllar vücut hizasına kadar çekilp aşağı bırakılır. Aşağı indirme esnasında çok hızlı bırakılmamalıdır. Aşağı indirme sırasında hızlı bırakmak, ağırlığı sizin değil, yer çekiminin indirmesine neden olur.

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:39

V Bar Pulldowns

Çift elle tutulan bar, Göğüs hizasına kadar çekilerek geri bırakılır. Çekerken nefes verilir, bırakırken nefes alınır.

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:38

Wide Grip Pulldowns

Uzun bar geniş şekilde tutularak göğse çekilip bırakılır. Çekerken nefes verilir.

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:38

Two Arm Dumbbell Rows

Bel dik kalacak şekilde öne eğilerek dambıllar vücut hizasına çekilerek bırakılır. 

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:37

Stiff Leg Dumbbell Deadlifts

Kategori Sırt
Pazartesi, 31 Aralık 2012 08:37

Stiff Leg Barbell Deadlifts

Kategori Sırt
Sayfa 1 / 6