Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:19

Twisting Dumbbell Press

Arnold Press adıyla da anılan Twisting Dumbbell Press hareketinde, bşlangıçta dambıllar avuç içi kendinize bakacak şekilde tutularak omuz hizasında tutulur. Nefes vererek yukarı kaldırılır. Kaldırma esnasında  iki dambıla da içe doğru rotasyon verilir. İndiriken ters rotasyonla başlangıç konumuna dönülür.

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:18

Standing Dumbbell Press

Dambıllar omuz hizasından yukarı itilerek, başımızın üzerine birleştirilir. Kaldırırken nefes verilir.  

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:17

Smith Machine Front Deltoid Press

Smith Machine adı verilen makinede sehpa en dik konuma ya da bir altına getirilerek oturulur. Bar çene hizasının biraz altından en tepeye kadar kaldırılıp indirilir. Yukarı iterken nefes verilir. İndirirken nefes alınır.

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:16

Shoulder Machine Press

Shoulder Press Machine yani Omuz itiş makinesinde uygulanan omuz hareketidir. Makinenin yanlarda bulunan tutma kolları tutularak nefes verilerek itilir. İndirirken nefes alınır. 

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:15

Smith Machine Behind the Head Press

Smith Machine adı verilen makinede enseden itilen omuz hareketidir. Oturulan sehpa en dik konuma getirilir. Bar ense hizasından yukarı kaldırılıp indirilir.

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:13

Seated Dumbbell Press

Eğimli sehpaya en dik ya da bir altı konumda oturulur. Dambıllar omuz hizasından yukarı kaldırılıp indirilir.

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:12

Seated Barbell Military Press

Eğimli sehpada en dik ya da bir alt konumda oturulur. Bar kaldırılırken nefes verilir indirirken nefes alınır.

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:11

Two Arm Dumbbell Upright Row

Çeneye çekiş hareketinin dambıllarla yapılan şeklidir. iki dambıl aynı hiza tutularak aynı anda çeneye kadar çekilip indirilir.

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:10

Smith Machine Shrugs

Kategori Omuz
Pazartesi, 31 Aralık 2012 01:09

Seated Dumbbell Lateral Raise

Bel dik konumda olacak şekilde sehpaya oturulur. Dambıllar vücudun her iki yanına kaldırırken nefes verilir. İndirirken nefes alınır.

Kategori Omuz
Sayfa 1 / 2